Zmaksymalizuj swoje szanse

Junior Frontend Developer

Jak wyróżnić się w trakcie rozmowy rekrutacyjnej

#1 Product of the week_(lightmode).png

cover.png

<aside> 🛒 Kupuję

</aside>

tab.png

Jeśli szukasz pracy na stanowisku Junior Frontend Developer, czeka Cię rekrutacja, chcesz sprawdzić swój poziom lub podszkolić swoje umiejętności, to jest to rozwiązanie dla Ciebie.

Zestaw pytań rekrutacyjnych na stanowisko Junior Frontend Developer.

Zestaw składa się z 112 najczęściej zadawanych pytań na rozmowach rekrutacyjnych na stanowisko Junior Frontend Developer. Każde pytanie zostało starannie wyselekcjonowane. Pytania obejmują wszystkie dziedziny jakie osoba wchodząca na rynek powinna umieć oraz rozszerza wybrane zagadnienia tak, by rekrutant mógł wyróżnić się pogłębioną znajomością tematyki.


Co dokładnie otrzymujesz?

pytania.png

Pytania

112 najczęściej zadawanych pytań na rozmowach rekrutacyjnych na stanowisko Junior Frontend Developer

odpowiedzi.png

Odpowiedzi

Dokładne i wyczerpujące odpowiedzi na każde z pytań, napisane prostym i zrozumiałym językiem

kod.png

Kod

Przykłady kodu, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć zagadnienia


Frontend Developer Roadmap

Powtórzysz wszystkie zagadnienia, które frontend developer powinien znać.

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/c79d4b11-f32a-4473-a653-f93623f58137/JS.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/c79d4b11-f32a-4473-a653-f93623f58137/JS.png" width="40px" /> JavaScript

Typy danych, operatory, obsługa zdarzeń, manipulacja drzewem DOM, Promises, funkcje, hoisting, prototypy, domknięcia, moduły, async/await, iteratory, generatory, this, mechanizmy i architektura.

</aside>

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/123c6739-d941-436a-b8be-ffece6d5f4c5/HTML.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/123c6739-d941-436a-b8be-ffece6d5f4c5/HTML.png" width="40px" /> HTML

Podstawowe znaczniki, semantyka, atrybuty, formularze, responsywność, dostępność, SEO.

</aside>

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/9afcb334-37ce-426a-9ba9-e217d7a09337/CSS.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/9afcb334-37ce-426a-9ba9-e217d7a09337/CSS.png" width="40px" /> CSS

Selektory, box model, pozycjonowanie, flexbox, grid, responsywność, preprocesory.

</aside>

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/01785a87-2827-421a-8d00-c209a84c512e/TS.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/01785a87-2827-421a-8d00-c209a84c512e/TS.png" width="40px" /> TypeScript

Podstawowe koncepcje i składnia TypeScript, typy danych, interfejsy, transpilacja.

</aside>

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/7a5e6c2f-0711-4a73-841c-28cdcaf90833/React.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/7a5e6c2f-0711-4a73-841c-28cdcaf90833/React.png" width="40px" /> React

Podstawowe koncepcje, komponenty, stan i props, cykl życia komponentu, JSX, hooki, routing, Redux, context.

</aside>

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/58f1c0de-466a-4617-ac83-6c1e39957ef8/Testy.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/58f1c0de-466a-4617-ac83-6c1e39957ef8/Testy.png" width="40px" /> Testy

Podstawowe koncepcje testowania, różne rodzaje testów (jednostkowe, integracyjne, funkcjonalne), TDD, BDD.

</aside>

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/384e53fc-2ee2-4988-8213-d5d0ae6ba423/Web.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/384e53fc-2ee2-4988-8213-d5d0ae6ba423/Web.png" width="40px" /> Web Development

Podstawowe protokoły sieciowe (HTTP, TCP/IP), architektury klient-serwer, RESTful API, wersjonowanie kodu, ciągła integracja i wdrażanie (CI/CD).

</aside>

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/df46512e-c665-44e6-a8c8-2a8122819020/Git.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/df46512e-c665-44e6-a8c8-2a8122819020/Git.png" width="40px" /> Git

Podstawowe pojęcia związane z systemem kontroli wersji Git (commit, branch, merge, rebase), praca z repozytoriami zdalnymi, pull requesty.

</aside>

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/382587a0-6394-485e-b511-fdcf0f506a94/Programowanie.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/382587a0-6394-485e-b511-fdcf0f506a94/Programowanie.png" width="40px" /> Podstawy Programowania

Podstawowe koncepcje programowania, struktury danych, algorytmy (sortowanie, wyszukiwanie), złożoność obliczeniowa, funkcje, obiektowość, testowanie.

</aside>